Náš oddíl

Oddíl byl založen v září roku 2007 Alešem Nytrou (Alim) a Michaelou Kopřivovou (Vílou). 

Na otázku "Proč?" se dá jednoduše odpovědět -  protože řadu let před založením oddílu jezdili kluci a holky z Mořkova  a Životic na farní chalupy a neotábory, kde se poznávali s kopřivnickými  a štramberskými rádci a skauty. Již v roce 2004 a 2005  vznikla myšlenka založit pro tyto děti v Mořkově oddíl. Na Neotáboře na Libavé v létě 2007 se o založení definitivně rozhodlo. Ali si vzal na pomoc Vílu + Gogyho (Ondra Novotný) a Lišku (Ludmila Stašová) a v této sestavě zůstalo vedení oddílu po dva roky. 

Začátkem školního roku 2009/2010 dosavadní vedoucí oddílu Ali odstoupil a naší novou vedoucí se stala Marťa (Martina Pavlíková). 

Od roku 2010/2011 se vedoucí oddílu stala Liška (Ludmila Stašová), která na konci roku 2014/2015 předala vedení Sněhurce (Anně Macíčkové).

Dlouho jsme neměli název. Nápad sice byl, ale opravdu značnou dobu jsme váhali, zda není osudné dát oddílu název Atlantida. Jenže slovo dalo slovo a na pověry nevěříme :)).

Začátky byly obzvláště těžké - hodně dětí a nevhodná klubovna. Za několik měsíců jsme museli klubovnu opustit a do konce školního roku se scházeli v Orlovně. Od září 2008 jsme využívali  bývalou školní družinu, kterou jsme mohli hrdě nazvat "první pořádnou klubovnou". (Právě o ni se zasloužil p. Leško). Nesmírně mu za tuto službu děkujeme. Kvůli rekonstrukci školy, která začala v květnu 2009, jsme i z této klubovny museli odejít. Naštěstí se nám nasyktla příležitost zařídit si novou klubovnu na rok v budově firmy APS vedle Orlovny.

 

Skautský rok 2010/2011 jsme zahájili také v dočasné klubovně - v budově bývalého nádražím Mořkov hl. trať po Mateřským centrem Vláček, se kterým jsme navázali spolupráci. Bohužel jsme i tuto klubovnu museli další rok opustit   a od října skautského roku 2011/2012 můžeme působit ve "vile" - farním domě. Na začátku tohoto roku se náš oddíl stal nekoedukovaným - čistě dívčím, z důvodu absence mužských vedoucích.

 

V roce 2012/2013 jsme získali klubovnu v pekárně díky starostce paní I. Váňové. Vydrželi jsme v ní jen rok a od roku 2013/2014 máme možnost působit ve zcela nové klubovně v budově hasičárny. Doufáme, že už nastálo! :)

 

Od založení jsme uskutečnili řadu nezapomenutelných výprav a akcí, účastníme se mnoha střediskových i celostátních akcí. Skautský rok pravidelně ukončujeme skautským táborem na různých tábořištích, dříve se skautkami z Minehawy, od roku 2012 se skauty a skautkami z Bojkovic.

Jsme ještě stále na začátku a doufám, že máme ještě douhou cestu před sebou. Pevně věřím spolu s ostatními členkami, že naše Atlantida neskončí jako její mýtická předchůdkyně:))

 

V září 2017 oslavíme už 10 let od založení našeho oddílu! Přijďte toto výročí oslavit s námi :) 

 

 

                                                            

 

 

"Atlantida, bájná země,

a my Atlanťané, její plémě,

v pravdě, čestně chceme žít,

za svou zem se budem bít!"

 

 

 

Ve školním roce 2012/2013 jsme se zapojili do sběru víček PET lahví na pomoc postiženým dětem.

Na Vánoce 2013 jsme darovali školní pomůcky na rok pro 7 dětí v rozvojové zemi (www.skutecnydarek.cz).

Na jaře 2016 i 2017  jsme se účastnili celostátní akce "Ukliďme Česko" a zbavili jsme odpadků okolí Janovy skály a mořkovské nádraží.