Skauting

Skauting je největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi na světě, s bohatou historií. V České republice v roce 2011 oslavil 100 let od založení.

Skauting umožňuje dětem žít  a dělat věci společně a staví před ně příležitosti, které jsou zároveň hrou, zábavou -        a způsobem, jak poznávat nové věci.

Dává do života řadu sociálních dovedností - především naslouchat, spolupracovat, umět se o sebe postarat, nezmatkovat v krizových situacích.

 

Skauting je určen pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě.  Staví před každého cestu osobního rozvoje a zlepšování vlastních schopností s dovedností. Oddílová činnost se zaměřuje na hodnotovou výchovu dětí a zároveň vychází vstříc jejim specifickým požadavkům.

Skauting se dělí do tří skupin tak, aby mohly být respektovány požadavky různých věkových kategorií dětí:

 

  • světlušky a vlčata (6 - 11 let)
  • skautky a skauti (11 - 15 let)
  • ragers a roveři (15 a více let)

 

Ve skautingu funguje promyšlený vzdělávací systém, a to družinový systém. "Partu" přibližně  stejně starých dětí vede rádce družiny, zkušená rangers. Děti se takto v družinkách setkávají každý týden na družinových schůzkách. Na méně častých oddílových schůzkách, ale   i na výpravách, výletech a akcích se setkávají všechna děvčata z oddílu, rádkyně, ale i vedoucí oddílu.

Vedoucí oddílu musí být plnoletí a mít kvalifikaci, která se skládá z úspěšného absolvování zdravotnického kurzu akreditovaného MŠMT a složení ztv. Vůdcovské zkoušky - komplexní zkoušky z několika okruhů - např. pedagogika, hospodaření, bezpečnost apod. Žádný vedoucí nedostává finanční odměnu, vše dělají dobrovolně ve vlastním volném čase. Nosíme skautské kroje, ale nemusíme povinně.

 

Využíváme zážitkovou pedagogiku a zpětnou vazbu. Díky tomu se děti se seznamují s GPS, historií, geografií, ekologií apod. Každoročně jezdíme na dívčí skautské letní tábory do přírody a ověřujeme si získané dovednosti z celého skautského roku, ale především zažíváme dobrodružství...

 

... skauting staví před každého cestu osobního rozvoje, pomáhá a pobízí ke zdokonalování vlastních schopností a dovedností.