Tábor Návrat do Nezemě 2015

Každých 1000 let se v Nezemi koná Turnaj živlů, ve kterém se rozhodne, který živel je dost silný na to, aby zvádl vládnout příštích 1000 let. My jsme měli možnost se tohoto turnaje zúčastnit. Když jsme přepluli do Nezemě, byli jsme rozděleni do národů 4 živlů - Soilové (národ země), Aerové (národ vzduchu), Nixové (národ vody) a Igniti (národ ohně). Byli jsme ubytováni na Magickém pahorku (tábořiště Smraďavka u Buchlovic), kam také dorazili členové Fénixova řádu (kteří zastupují Fénixe, než opět povstane z popela) a Atlanťanky, které měly dohlížet na souboje živlů. Čekalo nás několik dní plných nejrůznějších tvrdých soubojů, které měly rozhodnout o příštím vládci Nezemě. Ale souboj narušovali Zlotroni, kteří se vlády chtěli ujmout sami, ale naštěsí jsme měli tolik sil, že v jsme je závěrečném dokázali porazit. Při slavnostním vyhlášení jsme se dozvěděli, že souboje vyhrál národ Ohně! Ale den po ukončení soubojů, kdy nás opustili nejmladší účastníci, jsme se dozvěděli hroznou zprávu! Atlantida, v jejímž hlavním městě je ukryt popel Fénixe, se potápí! Její obyvatelé jsou trestáni za svou pýchu! Nemohli jsme to tak nechat a okamžitě jsme se chtěli vydat na záchrannou výpravu. Při zkouškách se však ukázalo, že na ni ještě nejsme dostatečně připraveni. Takže jsme v příštích dnech trénovali svou fyzičku, své schopnosti a dovednosti, abychom mohli vyrazit Atlanťanům na pomoc. Nejdříve jsme se vydali do hlavního města Atlantis, kde nejodvážnější z nás získali popel Fénixe. Poté se ti mladší vydali s popelem zpět do Nezemě, ale starší ještě putovali po strově a hledali relikvie pro novou královnu Atlantidy. Nakonec jsme se všichni v táboře sešli, Atlantidu jsme zachránili, pomohli nové královně k moci a Fénix opět mohl povstat z popela... Co nás čeká příště?

Tábor Kolem světa 2014

V tomto roce jsme zamířili (opět s bojkovskými skauty) na cesu kolem světa. Byla to soutěž, kterou vyhlásil sám Willy Fogg - své jmění odkáže tomu, kdo překoná jeho rekord v cestování kolem světa! Do soutěže ze přihlásilo 6 týmů - Turbošneci, Poutníci, Royal Travelers, Zelená cesta, Go a Noční výletníci. Základnu jsme měli na strašidelném tábořišti u Vlachovy Lhoty. Cestovali jsme různými dopravními prostředky a každý den jsme navštívili jednu zemi. A do konce tábore jsme museli stihnout vrátit se zpět. 
Tempo bylo vražedné stejně jako nátrahy, které jsme potkávali cestou. Postupně jsme navštívili Francii, kde jsme stavěli Eiffelovu věž a učili se správné etiketě, Itálii jsme ohromili vlastnoručně pečenými pizzami. Z jižní Evropy jsme zamířili do Egypta, ve kterém jsme si popletli hlavu hieroglyfy a další ráno jsme se probudili v Indii na tržišti s neodbytnými obchodníky a cestovali jsme za slony. Poté jsme se přesunuli do Tibetu a společně s mnichy jsme meditovali. Po návštěvním dnu jsme rychle spěchali do Číny a naučili jsme se tam  bojové umění a taky nás zastihla opravdu velká bouřka! Z Číny jsme zamířili do Japonska. Samozřejmě jsme skládali origami a také jsme prověřili svou sílu. Dále jsme se plavili lodí, ale ztroskotali jsme na Hawaii a museli jsme zachraňovat zraněné námořníky. Večer byl veselý hawaiiský karneval, na který jsme vyráběli květinové náhrdelníky. Nakonec jsme se vydali na pěší pouť přes celé USA a to nám trvalo 3 dny!!! Všechny týmy do Londýna nakonec doputovaly a Willy Fogg mohl být spokojen.
                        
 

Tábor Les Mytág 2013

Letos jsme poprvé jeli na tábor se skauty a skautkami z Bojkovic a určitě to byla dobrá volba! Společně jsme se vydali na okraj záhadného lesa Mytág, kde jsme stávili dva týdny, ve kterých jsme odhalovali tajemství lesa. Stali se z nás vědci zkoumající historické úkazy v lese (mytága) a hledající svého ztraceného kolegu, ze kterého se stala vlivem moci lesa nestvůra Urhukama. Díky pomoci historických postav, se kterými jsme se v lese setkali a také jim v mnoha věcech pomohli, jsme se dostali až do katakomb, kde jsme museli porpvé zblízka čelit Urhukamově útoku. Pomáhala nám paní lesa Jagút a její pomocník Syring, kteří nás dovedli až k rituálu, který měl Urhukama proměnit zpátky v profesora, ale nepodařilo se to. Proto jsme muselí jít po jeho stopách až na daleký hrad Helfštýn a po návratu do tábora se opravdu proměnil zpět v člověka. Prošli jsme si historií od praotce Čecha, přes kněžnu Libuši, svatého Václava, Karla IV., Jana Husa nebo Jana Žižku a mnoho dalších, zažili jsme nezapomenutelné zážitky, našli nové přátele... Myslím, že se tento tábor opravdu vydařil a že na les Mytág nikdy nezapomeneme!

Fotky z tábora Les Mytág 2013 a tady jsou fotky oddílu z Bojkovic

Tábor v Říši divů 2012

"... stačí jen uvěřit!"

Letošní tábor se uskutečnil v Říši divů - tedy v CHKO Beskydy, v hlubokých smrkových lesích na samých hranicích naší republiky. Při cestě z autobusu na tábořiště jsme zahlédly nervózního králíka v saku, zuřivě ukazujícího na budík. Tak jsme se za ním vydaly a dovedl nás takto až k našemu tábořišti.  Za mostkem potůčku jsme nalezly podivnou láhev s nápisem "Vypij mě", tak jsme se napily a najednou se změnšily. A u táborové brány nás konečně čekal králík a dal nám vybrat sušenku štěstí ze sklenice s nápisem "Sněz mě", to protože jsme se změnšily až moc. Podle jmen na papírcích jsme se pak rozdělily do skupinek, ve kterých jsme zachraňovaly Říši divů až do konce tábora.

Po ubytování a seznamování jsme večer šly tajuplnou cestou do lesa k Bílé královně, která nás chtěla přivítat v říši a představila nám další obyvatele říše, ale hlavně proč si nás zavolala. Říši totiž trápí Srdcová královna, sestra Bílé královny, která se podvrhem dostala na trůn a velmi krutě vládne. Jen Alenka dokáže říši zbavit trápení a dokáže korunu vrátit zpět Bílé královně. Jenže... králík to trochu popletl a dovedl do Říše divů ne jednu,  ale hned dvacet Alenek. A která je ta pravá? To ukázal až čas. Děvčata zažívala různá dobrodružství s obyvateli říše a pátrala po způsobu, kterým svrhnout Srdcovou královnu. Starší Alenky se také vydaly na dvoudenní výpravu za hranice zkoumat Slovensko.

Když se čas v Říši divů pomalu naplňoval, došlo na závěrečnou bitvu se Srdcovou královnou a pravá Alenka, kterou se stala Jahůdka, probodla srdce královninu draku a svrhla tak Srdcovou královnu.  Nadešel den Nádherňajs a všichni se radovali. A Alenky musely zpět domů...

Fotografie oddílové

 Fotografie oddílu Minehawa 

Fotky Hraboška

 

Tábor Tisíce a jedné noci 2011

"Příběhy nás mohou poučit, pokud si z nich něco vezmeme..."

Děvčata si vyjela o prázdninách na poznávací zájezd na Blízký východ. Na nádraží si je přebraly jejich průvodkyně, ale všechno se zamotalo a asi nasedly do tajemného vlaku, který je vrátil zpět v čase a místo do Iráku a Íránu děvčata dojela do Persie. Došly do města Bagdád, kde je živo a zřejmě po dlouhé bouřce, takže i blátivo :). 

Podivní obyvatelé jim představili celé město a nakonec holky ubytovali v palácových pokojích ( غرفة ) a zároveň vyřídili vzkaz od královny, aby se na večer, až budou zažehnuty louče, dostavily do čajovny královského paláce, kde je královna přivítá - ale musí splynout s městem, proto se musí obléci podobně jako obyvatelé... Královna Šeherezáza dodržela slovo a večer se děvčatům ukázala v celé své kráse. Zároveň jim také pověděla polovinu příběhu, který si děvčata další den opravdu zažila... Poté se s Šeherezádou setkávaly každý večer  v jednom z tisíce palácových pokojů a ona jim vyprávěla příběhy, ale i o tom, jak to ve městě chodí, jaká ptrápení mají obyvatelé Persie a podobně.  Zároveň holky vyzvala, aby si vše co zažijí, dobře zapamatovaly, neboť příběhy nás mohou poučit, pokud si z nich něco vezmeme...

 

Holky při setkání s různými lidmi bohatly, učily se orientálním tancům, hře na flétnu, střílely z luku a pomalu si začínaly na život v Bagdádu zvykat. Vyzkoušely si také, jak těžké to mají ženy v muslimských zemích a jaké to je, když není dostatek pitné vody.

 

Jenže Černý Kodár se svými loupežníky vymýšlel, jak děvčata o těžké měšce plné zlata připravit. Dlouho vymýšlel plán... a ke konci pobytu děvčat v Bagdádu plán uskutečnil... Surově přepadli děvčata, která se vydala přes palmový háj na orientální tržiště a ukradli jim všechny peníze. Moudrá Šeherezda bezradným děvčatům naštěstí dobře poradila a vyslala je do jeskyně Seznam, aby svůj majetek dostaly zpět. Holky šly dlouho a po cestě musely plnit těžké úkoly. Těsně před jeskyní se naposledy utkaly se všemi loupežníky a poklad byl téměř nadosah... Jenže. Jeskyni Sezam chrání dva krvelační jeskynní ještěři  Děvčata spojila své síly a nakonec byla připravená, takže se jim jeskyně otevřela, ještěři byli zkroceni a děvčata si mohla jít pro své bohatství.

Tímto však jejich utrpení ještě neskončilo. Při cestě přes poušť zpět do Bagdádu došla všechna pitná, proto holky musely vykopat podzemní pramen, občerstvit se a vodu donést také do Bagdádu, což se jim zdárně povedlo.

Prázdniny v Persii utekly jako voda a děvčata si na pravém orientálním trhu nakonec nakoupila vše, co se jim líbilo..

 

 

Tábor V Lesní říši 2010

"Vejdi tajnou bránou do kouzelného světa a staň se zachránkyní Lesní Říše. Zažiješ tak velké desetidenní dobrodružství..."

Jedné tmavé noci prošlo bránou ze světa lidí do světa lesů 15 odvážných děvčat ze 7. a 8. skautského oddílu střediska Kopřivnice.  Krásné lesy Hostýnských vrchů se rázem změnily v kouzelné hvozdy, které střeží 7 Strážkyň a na které začal zvolna padat soumrak...

 

Zlé Stíny se snaží ukořistit mocný Amulet míru a Strážkyně na jeho ochranu samy nestačí. Proto si  přivolaly  na pomoc dcery lidských rodů. Pod dohledem Strážkyň se učily poznat přírodu Lesní Říše, naučily se její abecedu a jazyk, prošly labyrintem  i bažinou a některé dokonce onemocněly při epidemii. Ale ty zdravé včas našly lék a s pomocí Strážkyně je uzdravily. Odvážné dcery lidu překonávaly postupně všechny nástrahy a  všem Strážkyním donesly kouzelné předměty, které jim Stíny ukradly, aby sílu Strážkyň oslabily. Jednou už měla děvčata na mále, když se pokoušela projít územím Bažinných skřetů a Stínů, aby získala Světlo naděje. Ale díky jejich vytrvalosti bylo Světlo v Říši lesů opět zažehnuto.

 

Nadešel také čas k oddechu a připravování se na velkolepou Slavnost, kdy si obyvatelé Lesní Říše připomínali její slavnou minulost... Děvčata se pak dál potýkala s různými nástrahami a zapeklitými úkoly, až přišel čas na úkol závěrečný a nejtěžší  - získat se Srdce lesa Amulet míru a odnést si bájný poklad. 

 

V těžké zkoušce dovedností a znalostí, jako : azimutový běh, opravdová záchrana tonoucího nebo opravdová první pomoc a znalosti přírody však obstály a Amulet míru získaly, čímž porazily zlé Stíny a Lesní Říše byla zachráněna. Jako poděkování jim Strážkyně připravily opravdu obrovskou hostinu, pod kterou se stoly prohýbaly a na kterou snad nikdo nezapomene :)... V noci se v tichosti všichni rozloučili u lesního jezírka a na jeho vody byla vpuštěna světýlka, jako symbol naděje. Poté prošli zpět bránou do světa lidí...

 

Tři z dopisů dětí pro Lesní Říši:

" V Lesní Říši se mi moc líbilo, protože jsme si užili spoustu srandy, a taky jsme museli používat hlavu při plnění úkolů :) a celkově to byl nejlepčejší tábor, který strašně rychle utekl:( "

"Ahojky Lesní Říše jsi nejskvělejší říše na světě. Skvělé "honby" za amuletem krásné strážkyně :) lidi tady byli nej! Jsem ráda že jsem jela zachránit Lesní Říši :) S pozdravem ......"

"Ahoj Lesní Říše byla jsi úplně ze všech nejvíc super. Prostředí okolo, lidi tady, zvířátka tady byla taky pěkná. Já jsem teda úplně zklamaná že jedeme domů. Kadibudky super, hry, bojovky, učení po všem se mi bude stýskat a moc se těším na poslední oheň doufám že bude sranda."

 Odkaz na  ochutnávku  z připravovaného videa z tábora

 

Tábor Heroltovice 2009: M*A*S*H a Indiáni

 

1. - 14.7.2009 jsme byli na táboře opět na Libavé a se skautkami ze Štramberka, Závišic a Kopřivnice. Letos měly skautky téma M*A*S*H a světlušky Indiány.

Fotky oddílu Minehawa.

 

Tábor Norberčany 2008: Staré pověsti české 

Náš první skautský tábor se konal 7. - 21. 7. 2008 na tábořišti ve vojenském prostoru Libavá. Byli jsme tam se skautkami z Kopřivnice, Štramberka a Závišic. Téma celotáborové hry bylo Staré pověsti české.

Fotky 1 a fotky 2 oddílu Minehawa