Dračice

Úplně první družinka Dračic vznikla již v roce 2007 při založení oddílu. z této družinky zůstaly v oddíle ve vedení dvě členky (Čoki, Sněhu). Když dorostla první družinka světlušek Želviček, staly se z nich skautky Dračice. Ale opět nám z ní zbyly dvě pomocnice - podrádkyně (Jahu a Bobr). Teď nám družinka skautek na nějakou dobu usnula...

Pokřik Dračic:

Správné holky vždyť to víš, 

Dračice jsme, to si piš!